Obec Hejtmánkovice Minimapa

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Hejtmánkovice č. 4/2003 O místních poplatcích

01.01.2004

Obecně závazná vyhláška obce Hejtmánkovice č. 5/2003 O nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

01.01.2004

Vyhláška - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

16.01.2003

Vyhláška - Návrh územního plánu  
Obecně závazná vyhláška 1/2006 - aktualizace 1.1.2006
Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 7.9.2006
Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 1.1.2007
Obecně závazná vyhláška č. 5/2006 7.9.2006
Obecně závazná vyhláška 1/2007 26.1.2007
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 1.1.2008
Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 1.1.2008
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - ÚZEMNÍ PLÁN HEJTMÁNKOVICE  
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 1.1.2012
Obecně závazná vyhláška č.2/2012 1.1.2013

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 4/2006 - Obecní symboly

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

 

lang