Obec Hejtmánkovice Minimapa

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Spolky > Hasiči

Hasiči Hejtmánkovice

SDH je organizační složkou obce

 

            Rozhodujícím krokem proti požárům na Broumovsku bylo založení hasičských organizací, jež měly chránit majetek i životy občanů.

Dle prvního zápisu v kronice, která se našla v původní hasičárně u obecního obchodu a je uložena na místním Obecním úřadě, vznikl hasičský sbor Hejtmánkovice v roce 1877.

Činnost tohoto sboru byla financována z členských příspěvků, z rozpočtu obecní tehdejší rady, dobrovolných darů, peněžních částek získaných z pořádání plesů a zábav.

Opětovné obnovení sboru se váže k datu 3.9.1945, kdy začal pracovat tehdejší výbor ve složení:

 

Předseda                     -          POP Josef

Velitel                           -          KONRÁT Jaroslav

Jednatel                       -          MAREŠ Josef

Hospodář                     -          ŠTYRAND Roman

Referent výchovné práce       NETÍK Alois

 

            Sbor převzal ruční čtyřkolovou stříkačku pro koňský potah, 970 m hadic a pracovní a vycházkové blůzy.

Dle dobové zachovalé fotografie okolo roku 1948 ( foceno před pohostinstvím pana Konráda – dnes hospůdka „ u Bůnů“ ) přibyli do výboru pánové Keyzlar Adolf, Čáp Václav, Ježek Václav – nový velitel, Mádr Josef a Mádr Antonín.

Členové byli:

Mádr Václav, Bezdíček Karel, Rohlena Václav, Dvořák Leo, Špilka Jan, Petr Václav, Netík Jaroslav, Švorc Ota, Bezdíček Jiří, Smola Josef, Chlad Václav, Klicnar Václav, Švorc Jan, Suchan Ondřej, Netík Václav, Roubal Josef a Jung Oldřich.

 

            Činnost sboru byla financována státem, inventář převzal Místní národní výbor. Těžiště práce sboru se soustřeďuje na prevenci a výchovné působení.

V roce 1948 je zakoupen automobil Ford 50 od p. Frisera z Mladých Buků. Svépomocí byl upraven na požární vůz. V této době byla motorová stříkačka „ Flander“ nahrazena novou PS8.  Další vozidlo Renault bylo zásluho

u pánů Junga, Hampla, Cejnara, Rohleny, Mádra předěláno na hasičský autobus. Následovala Tatra 805 a v roce 1982 Avie 30, která slouží dodnes.

Bývalá hasičárna u obchodu ( dnes dvojgaráž ) byla nahrazena starou kovárnou, kterou jsme svépomocí opravili včetně garáže. Dnes je sídlo hasičů v obecním objektu „Šolcovna“.

Pro rychlejší zásah v obci sloužila dříve i hasičárna u kovárny, kde byla umístěna jedna PS8 a automobil Hanomac z roku 1940.

 

            V tomto krátkém ohlédnutím naší historií nelze zapomenout na úspěchy při soutěžích.

Vlastníme velké množství diplomů, medailí, cen, pohárů, čestných uznání. Vždyť v poválečných létech jsme vždy patřili k nejaktivnějším sborům v okolí. Bylo družstvo mužů st., mužů ml., žen, starší i mladší mládež.

Z okrskových kol jsme často postupovali do okresních kol, zúčastnili jsme se i krajského kola a v jednotlivcích nás Věra Jungová reprezentovala dokonce v celostátní soutěži.

            Největší požáry v obci v poválečném období byly registrovány u Smolů ( dnešní Myslivna ), u Špilků, u Remešů a stodola u Čápů.

V současné době máme k dispozici již zmíněnou Avii 30, stříkačku PPS 12 a přenosnou motorovou stříkačku Zahas, zakoupenou firmou BSB Hejtmánkovice.

  K dnešnímu dni máme ve sboru 50 členů.

V soutěžích obec reprezentují tradičně muži i ženy. Mládež, která nás v minulosti taky reprezentovala na několika okresních soutěžích, v současné době nemáme. V roce 2001 jsme byli oceněni čestným uznáním Ministra vnitra za pomoc při povodni v Jaroměři.

 

 

Nové složení výboru SDH Hejtmánkovice:

 

starosta:                  Šefránek František

místostarosta:          Myšák Petr                                                               

velitel:                       Remeš Miroslav:      

jednatelka:                Bastlová Marcela 

pokladní:                   Horáková Hana

hospodář:                Hampl Oldřich     

preventista:             Vévoda Zdeněk

kronikář:                   Seidlová Dana

                                   

Nové složení revizní komise:

 

 

            Závěrem lze říci, že naším cílem dobrovolných hasičů je zachovat akceschopnost našeho sboru, což se daří i díky vstřícnosti Obecního úřadu Hejtmánkovice.

Do dnešního dne jsme tu ku pomoci ve dne i v noci Vám všem!

 

                                                                          

 

 

 

 

 

Křinice 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 9. Matouš

Zítra: Darina

K jakému účelu byste právě využívali kulturní sál ?

taneční zábava
43 (10.5%)
cvičení pro dospělé a seniory
35 (8.6%)
přednášky
44 (10.8%)
soukromé akce
37 (9.1%)
cvičení pro děti
41 (10%)
školení a kurzy
43 (10.5%)
divadelní a hudební vystoupení
42 (10.3%)
zájmové aktivity pro děti a dospělé
41 (10%)
besídky
41 (10%)
zábavné akce pro děti
41 (10%)

Od 13. 5. 2020 16:07 celkem hlasů: 408

Hlasování uzavřeno.

Návštěvnost stránek

327123
lang