image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
3
HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ 7/24
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
Dočasné uzavření prodejny PENNY v Broumově – modernizace prodejny
20
Dočasné uzavření prodejny PENNY v Broumově – modernizace prodejny
21
Dočasné uzavření prodejny PENNY v Broumově – modernizace prodejny
22
Dočasné uzavření prodejny PENNY v Broumově – modernizace prodejny
23
Dočasné uzavření prodejny PENNY v Broumově – modernizace prodejny
24
Dočasné uzavření prodejny PENNY v Broumově – modernizace prodejny
25 26 27
TENISOVÝ TURNAJ AMATÉRSKÝCH DVOJIC
28
29 30
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 30.7.2024
31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecní úřad Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 118, 550 01 Broumov v úředních dnech a hodinách:

  pondělí 8:00 - 11:30 13:00 - 17:00
  středa 8:00 - 11:30 13:00 - 17:00

   

 2. Telefonické podání: pevná linka - +420 491 523 770
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete na stránce Formuláře a můžete jej doručit elektronicky na adresu sekretariat@hejtmankovice.cz,  elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 64, 550 01 Broumov.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací. 

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecní úřad Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 64, 550 01 Broumov v úředních dnech a hodinách:

pondělí 8:00 - 11:30 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 11:30 13:00 - 17:00

Telefonické podání: pevná linka: +420 491 523 770

poštou na adresu Obecní úřad Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 64, 550 01 Broumov

Elektronicky na e-mail: sekretariat@hejtmankovice.cz  (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: qp5bs7s
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecní úřad Hejtmánkovice, Hejtmánkovice 64, 550 01 Broumov
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytnutí informací:

Položka

Sazba

kopírování nebo tisk černobíle za jednu stranu A4

3,00 Kč

kopírování nebo tisk černobíle za jednu stranu A3

6,00 Kč

kopírování nebo tisk barevně za jednu stranu A4 

25,00 Kč

kopírování nebo tisk barevně za jednu stranu A3

50,00 Kč

disketa s nahranými údaji za jeden kus

15,00 Kč

CD nebo DVD s nahranými údaji za jeden kus

70,00 Kč

za odeslání informací elektronickou poštou za mémě než 30 stránek

10,00 Kč

za odeslání informací elektronickou poštou za 31-100 stránek

30,00 Kč

za vyhledávání a zpracování informací za každou byť započatou čtvrt hodinu

50,00 Kč

Náklady budou sděleny před podáním informací.

Ceny jsou uvedeny s 21% DPH.

Ceník obce Hejtmánkovice

Ostatní obecní poplatky

Formuláře

Formuláře obecního úřadu: