Obec Hejtmánkovice Minimapa

Vyhledat

V tomto roce se naše obec účastní několika projektů za účasti dotčených krajů,ministerstev a Evropské unie.

Název projektu: „Podpora separace odpadů pro občany obce Hejtmánkovice“"Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje"
Účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 17ZPD03-0010 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „ Podpora separace odpadů pro občany obce Hejtmánkovice“, evidovaného pod číslem 17ZPD030010. Z projektu bylo pořízeno 200 ks popelnic na plast.

K.H.Kraj.Logo2.jpg 

Název akce: „Protipovodňová opatření obce Hejtmánkovice“
Ministerstvo životního prostředí je poskytovatelem dotace projektu „Protipovodňová opatření obce Hejtmánkovice“, registrační číslo MS2014+:CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_047/0004581 z Operačního programu životní prostředí 2014-2020.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020.
Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Hejtmánkovice.

EU.jpg operační program.jpg Ministerstvo.jpg

Název akce: „Oprava obecní komunikace v obci Hejtmánkovice za OÚ“                                                                                                   
Identifikační číslo: 117D815009255                                                                                                                                              
Předmětem akce je oprava obecní komunikace v obci Hejtmánkovice.
Projekt „Oprava obecní komunikace v obci Hejtmánkovice za OÚ“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Název akce: „Oprava místní komunikace v obci Hejtmánkovice“                                                                                                   
Identifikační číslo: 117D815005440                                                                                                                                              
Předmětem akce je oprava místní komunikace v obci Hejtmánkovice.
Projekt „Oprava místní komunikace v obci Hejtmánkovice“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

mmr_cr_rgb.jpg

Povodňový plán obce Hejtmánkovice

https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/hejtmankovice/

edpp-logotyp_1.jpg

Název projektu: „Pořízení nového dopravního automobilu“
Nákup automobilu byl realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR z programu Dotace pro jednotky SDH obcí ve výši 429 550,00 Kč identifikační číslo: 014D241008210 a Královéhradeckého kraje ve výši 286 300,00 Kč z programu: Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji identifikační číslo: 18RRD11-0008.

Min.vnitra.jpg K.H.Kraj.Logo2.jpg   

Název projektu: „Vybudování víceúčelového hřiště“
Identifikační číslo: 18POVU1-0172
Projekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje ve výši 1 174 000,00 Kč z programu 18POV11 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti.

K.H.Kraj.Logo2.jpg 

Název projektu: „Recyklace odpadů v obci Hejtmánkovice“
Identifikační číslo: 115D314020848
Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva životního prostředí a spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí 2014-2020 ve výši 1 723 550,01 Kč.
Cílem projektu je vytvoření systému separace a svozu bioodpadů na území KHK. 

Ministerstvo.jpg EU.jpg 

Název projektu: „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) v obci Hejtmánkovice“
Identifikační číslo: 122D22100 8260
Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 Program EFEKT 2018.

Min.prům.obchod.jpg

  • Zamrzlý rybník u Šolcovny. V pozadí centrální část Broumovských stěn.

  • Večerní rybník u Šolcovny v Hejtmánkovicích.

  • Západ slunce v Hejtmánkovicích.

  • Pohled od Hejtmánkovic na jižní část Broumovských stěn.

19. 12. Ester

Zítra: Dagmar

Návštěvnost stránek

286104