image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26
Milostivé léto II
27
Milostivé léto II
28
Milostivé léto II
29
Milostivé léto II
30
Milostivé léto II
1
Milostivé léto II
Obecní knihovna vyhlašuje 2. ročník čtenářské soutěže LOVCI PEREL
2
Milostivé léto II
3
Milostivé léto II
4
Milostivé léto II
5
Milostivé léto II
6
Milostivé léto II
Mobilní svoz nebezpečných odpadů
7
Milostivé léto II
8
Milostivé léto II
9
Milostivé léto II
10
Milostivé léto II
11
Milostivé léto II
12
Milostivé léto II
13
Milostivé léto II
14
Milostivé léto II
15
Milostivé léto II
Sběr objemného odpadu
16
Milostivé léto II
17
Milostivé léto II
18
Milostivé léto II
19
Milostivé léto II
20
Milostivé léto II
21
Kontroly komínů - Pavel VOBORNÍK
Milostivé léto II
22
Kontroly komínů - Pavel VOBORNÍK
Milostivé léto II
23
Kontroly komínů - Pavel VOBORNÍK
Milostivé léto II
24
Milostivé léto II
25
Milostivé léto II
26
Milostivé léto II
27
Milostivé léto II
28
Milostivé léto II
29
Milostivé léto II
30
Milostivé léto II
31
Milostivé léto II
1
Milostivé léto II
2
Milostivé léto II
3
Milostivé léto II
4
Milostivé léto II
5
Milostivé léto II
6
Milostivé léto II
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Projekty

Projekty

 

publicta_stan22.jpg 

 

 

 

 

Projekt s názvem

„Obslužná komunikace a inženýrské sítě

na p. p. č. 741/1, 737/3, 741/3 a 737/2, kat. území Hejtmánkovice“

 realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

 

logoKHK.png

 

 

 

 

 

logoKHK.pngProjekt „Oprava objízdné komunikace – Šlégr“

byl spolufinancován z rozpočtu

Královéhradeckého kraje č. 22RGI02-0187“

 

 

 

 

publicita ochrana MZD.jpg

 

 

 

 

KHK PUBLICITA

název projektu: "Polyfunkční komunitní centrum Hejtmánkovice - dostavba"   

registrační číslo projektu: 20RGI02-169

Projekt je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj poskytl dotaci ve výši 3 500 000 Kč, účelem dotace je vznik adekvátních prostor pro fungování komunitního centra - stavební práce.

zeleň

 

 

Název projektu: „Mechanický vozík pro Martina Rozuma"
Registrační číslo projektu:19RGI02-0447
realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje

logo

Projekt s názvem „Víceúčelový dům v areálu Šolcovny,Hejtmánkovice“ je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Logo logo

Název projektu: „Polyfunkční komunitní centrum Hejtmánkovice"
Registrační číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0005506
Celkové způsobilé výdaje: 19 998 880,00 Kč
Příspěvek EU: 16 998 048,00 Kč
Příspěvek ČR: 999 944,00 Kč
Rozpočet obce: 1 999 888,00 Kč
Obec Hejtmánkovice podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center na projekt „Polyfunkční komunitní centrum Hejtmánkovice“. Projekt byl schválen k financování.
Celkové způsobilé výdaje projektu budou 19 998 880,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 85%, tedy 16 998 048,00 Kč a 5% bude činit příspěvek ze státního rozpočtu ČR, tedy 999 944,00 Kč a 10 připadne na spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 30. 9. 2020.Více informací v odkazu níže.
Polyfunkční centrum Hejtmánkovice.pdf

Název projektu: „Podpora separace odpadů pro občany obce Hejtmánkovice" "Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje"
Účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 17ZPD03-0010 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „ Podpora separace odpadů pro občany obce Hejtmánkovice“, evidovaného pod číslem 17ZPD030010. Z projektu bylo pořízeno 200 ks popelnic na plast.

logo 

Název akce: „Protipovodňová opatření obce Hejtmánkovice"
"Ministerstvo životního prostředí je poskytovatelem dotace projektu „Protipovodňová opatření obce Hejtmánkovice“, registrační číslo MS2014+:CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_047/0004581 z Operačního programu životní prostředí 2014-2020.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020.
Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Hejtmánkovice.

EU operační program Ministerstvo

Název akce: „Oprava obecní komunikace v obci Hejtmánkovice za OÚ"                                                                                                
Identifikační číslo: 117D815009255                                                                                                                                              
Předmětem akce je oprava obecní komunikace v obci Hejtmánkovice.
Projekt „Oprava obecní komunikace v obci Hejtmánkovice za OÚ“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Název akce: „Oprava místní komunikace v obci Hejtmánkovice"                                                                                               
Identifikační číslo: 117D815005440                                                                                                                                              
Předmětem akce je oprava místní komunikace v obci Hejtmánkovice.
Projekt „Oprava místní komunikace v obci Hejtmánkovice“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

logo

Povodňový plán obce Hejtmánkovice

https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/hejtmankovice/

edpp

Název projektu: „Pořízení nového dopravního automobilu"
Nákup automobilu byl realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR z programu Dotace pro jednotky SDH obcí ve výši 429 550,00 Kč identifikační číslo: 014D241008210 a Královéhradeckého kraje ve výši 286 300,00 Kč z programu: Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji identifikační číslo: 18RRD11-0008.

Min.vnitra logo   

Název projektu: „Vybudování víceúčelového hřiště"
Identifikační číslo: 18POVU1-0172
Projekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje ve výši 1 174 000,00 Kč z programu 18POV11 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti.

logo 

Název projektu: „Recyklace odpadů v obci Hejtmánkovice"
Identifikační číslo: 115D314020848
Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva životního prostředí a spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí 2014-2020 ve výši 1 723 550,01 Kč.
Cílem projektu je vytvoření systému separace a svozu bioodpadů na území KHK. 

Ministerstvo EU