image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2
EKO KOM - tisková zpráva rok 2022
3 4
5 6 7
Hejtmánkovický zpravodaj ČERVEN 2023
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
TJ Sokol Hejtmánkovice / fotbalová utkání jaro 2023
18
19 20 21 22 23
Festival Královéhradeckého kraje
24
Malé letní dovádění
25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Projekty

Projekty

Název projektu: Lesnická technologie                                                                                                                 

Hlavní cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Broumovsko+

V rámci projektu přes MAS Broumovsko+ si obec Hejtmánkovice pořídila štípací stroj pro využití dřeva na palivový sortiment.

Dále bylo pořízeno příkopové rameno pro lepší údržbu cest – mulčování zarůstajících příkopů a okrajů cest.

 

MAS_Broumovsko_rozšířená_cmyk (002).jpg

 

 

 

 

P1010320.JPG   P1010319.JPG

 

P1010326.JPGP1010322.JPG


 

 

publicta_stan22.jpg 


 

Projekt s názvem

„Obslužná komunikace a inženýrské sítě

na p. p. č. 741/1, 737/3, 741/3 a 737/2, kat. území Hejtmánkovice“

 realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

 

logoKHK.png

 


  

 

logoKHK.pngProjekt „Oprava objízdné komunikace – Šlégr“

byl spolufinancován z rozpočtu

Královéhradeckého kraje č. 22RGI02-0187“

 

 


  

publicita ochrana MZD.jpg

Předmětem projektu bylo vybudování drátěných oplocenek, které zajistí ochranu dřevin před poškozením zvěří.


 

  

KHK PUBLICITA

název projektu: "Polyfunkční komunitní centrum Hejtmánkovice - dostavba"   

registrační číslo projektu: 20RGI02-169

Projekt je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj poskytl dotaci ve výši 3 500 000 Kč, účelem dotace je vznik adekvátních prostor pro fungování komunitního centra - stavební práce.

zeleň


 

Název projektu: „Mechanický vozík pro Martina Rozuma"
Registrační číslo projektu:19RGI02-0447
realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje

logo


Projekt s názvem „Víceúčelový dům v areálu Šolcovny, Hejtmánkovice“ je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Logo logo

Název projektu: „Polyfunkční komunitní centrum Hejtmánkovice"
Registrační číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0005506
Celkové způsobilé výdaje: 19 998 880,00 Kč
Příspěvek EU: 16 998 048,00 Kč
Příspěvek ČR: 999 944,00 Kč
Rozpočet obce: 1 999 888,00 Kč
Obec Hejtmánkovice podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center na projekt „Polyfunkční komunitní centrum Hejtmánkovice“. Projekt byl schválen k financování.
Celkové způsobilé výdaje projektu budou 19 998 880,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 85%, tedy 16 998 048,00 Kč a 5% bude činit příspěvek ze státního rozpočtu ČR, tedy 999 944,00 Kč a 10 připadne na spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 30. 9. 2020.Více informací v odkazu níže.
Polyfunkční centrum Hejtmánkovice.pdf


Název projektu: „Podpora separace odpadů pro občany obce Hejtmánkovice" "Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje"
Účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 17ZPD03-0010 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „ Podpora separace odpadů pro občany obce Hejtmánkovice“, evidovaného pod číslem 17ZPD030010. Z projektu bylo pořízeno 200 ks popelnic na plast.

logo 


Název akce: „Protipovodňová opatření obce Hejtmánkovice"
"Ministerstvo životního prostředí je poskytovatelem dotace projektu „Protipovodňová opatření obce Hejtmánkovice“, registrační číslo MS2014+:CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_047/0004581 z Operačního programu životní prostředí 2014-2020.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020.
Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Hejtmánkovice.

EU operační program Ministerstvo


Název akce: „Oprava obecní komunikace v obci Hejtmánkovice za OÚ"                                                                                                
Identifikační číslo: 117D815009255                                                                                                                                              
Předmětem akce je oprava obecní komunikace v obci Hejtmánkovice.
Projekt „Oprava obecní komunikace v obci Hejtmánkovice za OÚ“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Název akce: „Oprava místní komunikace v obci Hejtmánkovice"                                                                                               
Identifikační číslo: 117D815005440                                                                                                                                              
Předmětem akce je oprava místní komunikace v obci Hejtmánkovice.
Projekt „Oprava místní komunikace v obci Hejtmánkovice“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

logo


Povodňový plán obce Hejtmánkovice

https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/hejtmankovice/

edpp


Název projektu: „Pořízení nového dopravního automobilu"
Nákup automobilu byl realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR z programu Dotace pro jednotky SDH obcí ve výši 429 550,00 Kč identifikační číslo: 014D241008210 a Královéhradeckého kraje ve výši 286 300,00 Kč z programu: Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji identifikační číslo: 18RRD11-0008.

Min.vnitra logo   


Název projektu: „Vybudování víceúčelového hřiště"
Identifikační číslo: 18POVU1-0172
Projekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje ve výši 1 174 000,00 Kč z programu 18POV11 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti.

logo 


Název projektu: „Recyklace odpadů v obci Hejtmánkovice"
Identifikační číslo: 115D314020848
Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva životního prostředí a spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí 2014-2020 ve výši 1 723 550,01 Kč.
Cílem projektu je vytvoření systému separace a svozu bioodpadů na území KHK. 

Ministerstvo EU