Obec Hejtmánkovice Minimapa

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie a památky > Od První republiky po současnost

Od První republiky po současnost

První republika

Po skončení 1. světové války byla situace v pohraničních územích komplikována požadavky Němců na sebeurčení - v jejich interpretaci to znamenalo připojení oblastí s německým obyvatelstvem k Rakousku a zastoupení ve vídeňském parlamentu. Proti nepokojům muselo vystoupit československé vojsko. Na Broumovsko vstoupila čs. armáda 7.11.1918 a po kratších sporech s německou domobranou převzala město a okolí. Definitivní určení příslušnosti Sudet a tedy i Broumovska k Československu přinesla saintgermainská dohoda ze dne 10. 9. 1919. Zvýšil se počet obyvatel české národnosti, v Hejtmánkovicích se  noví občané - Češi - usazovali hlavně ve Hvězdecké kolonii. V parlamentních i místních volbách zde vítězila německá sociálně demokratická strana až do roku 1935, kdy se i zde prosadila sudetoněmecká strana. Na přelomu třicátých let byli dokonce dva hejtmánkovičtí občané (Josef Kahler a Anton Just) zvoleni do senátu československého parlamentu. Po Mnichovu připadlo Broumovsko k Německu, příslušníci československé státní moci byli vyhnáni a kraj byl obsazen německým vojskem. Vztahy mezi Broumovskem a českými kraji nebyly úplně přerušeny, Češi sem dojížděli po dobu války za prací a obchodem.

Hostinec z roku 1926

Vývoj po roce 1945

Po skončení války převzala správu Hejtmánkovic místní správní komise, jejímž předsedou byl František Janeček. Po odsunu Němců bylo zahájeno osidlování obyvatelstvem z vnitrozemí. Začala pracovat místní samospráva, prvním předsedou MNV byl zvolen Jaromír Ducháč. Správou školy byl pověřen 8. srpna 1945 Miloslav Hanuš, do školy nastoupilo 28 žáků, z toho 15 německé národnosti. Začal pracovat hasičský sbor, byla založena knihovna, tělovýchovná jednota, Junák, několikrát přejmenovaný svaz mládeže. Byly přebírány zemědělské usedlosti i řemeslnické provozovny, bohužel postupně bylo každé soukromé podnikání likvidováno. Například O. Jung - kolář - zrušeno 1956, J. Růžička - pekař -1950 převzala Jednota, 1960 zrušeno, J. Merta-sodovkárna -1950 převzal komunál Broumov, 31. 5.1976 zrušeno atd. Také proti soukromě hospodařícím zemědělcům byla podniknuta rada opatření, ve vesnici bylo dvakrát založeno JZD, pokaždé neúspěšně. Většina písemností z poválečné doby není dosažitelná.

Krátký pohled do součastnosti od roku 1986

Na základě direktivního nátlaku ÚV KSČ byla při nesouhlasu naprosté většiny občanů naše obec připojena k Broumovu v roce 1986. Toto připojení trvalo až do roku 1990, kdy v listopadu proběhly volby a naše obec se znovu osamostatnila.

První OZ bylo 15tičlenné a do čela OZ byl zvolen starosta obce na čtyřleté období. V roce 1994 proběhly druhé svobodné volby a bylo zvoleno 11tičlenné zastupitelstvo, které pracuje dodnes.

28. 11. René

Zítra: Zina

K jakému účelu byste právě využívali kulturní sál ?

taneční zábava
43 (10.5%)
cvičení pro dospělé a seniory
35 (8.6%)
přednášky
44 (10.8%)
soukromé akce
37 (9.1%)
cvičení pro děti
41 (10%)
školení a kurzy
43 (10.5%)
divadelní a hudební vystoupení
42 (10.3%)
zájmové aktivity pro děti a dospělé
41 (10%)
besídky
41 (10%)
zábavné akce pro děti
41 (10%)

Od 13. 5. 2020 16:07 celkem hlasů: 408

Hlasování uzavřeno.

Návštěvnost stránek

330851
lang