image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Hejtmánkovický zpravodaj 6/2024
28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 11.6.2024 od 8.00-17.00
12 13 14 15
MALÉ LETNÍ DOVÁDĚNÍ, Chovatelský areál v Šonově
16
Dětský den 16. 6. 2024 od 14.00
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Životní situace > Občan na úřadě > ... na MěÚ Broumově

Řešení životních situací na MěÚ v Broumově

Úřední hodiny a kontakty na MěÚ Broumově:

Adresa:
Městský úřad Broumov
Třída Masarykova 239
550 14 Broumov


Tel:
491 504 111 (telefonní seznam MěÚ)

Fax:
491 523 730

E-mail:
podatelna@broumov-mesto.cz
broumov@broumov-mesto.cz
Úřední hodiny:
Po   7.00 - 11.30   12.30 - 17.00
St   7.00 - 11.30   12.30 - 17.00

Provoz hlavní pokladny:
Po   7.00 - 11.15   13.00 - 16.30
Út   7.00 - 10.45   12.00 - 14.00
St   7.00 - 11.15   13.00 - 16.30
Čt   7.00 - 10.45   12.00 - 14.00
Pá   7.00 - 10.45   12.00 - 13.30

Seznam a informace o konkretních situacích na úřadě

Odbor správní            

Ing. Kateřina Šrámková

tel.: 491 504 227

 

   034 - Žádost o vydání občanského průkazu
   035 - Žádost o vydání cestovního pasu
   038 - Uzavření manželství
   039 - Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území ČR
   040 - Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
   041 - Vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)
   042 - Zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR v zahr. do zvl. mat. v Brně
   043 - Změna jména a příjmení
   044 - Přestupky proti veřejnému pořádku občanskému soužití a majetku
   045 - Přestupky na návrh proti občanskému soužití a majetku

Odbor živnostenský úřad

Ing. Miloš Hartman

tel.: 491 504 211

   059 - ohlášení živnosti-fyzická osoba
   060 - ohlášení živnosti-právnická osoba
   061 - žádost o vydání koncese-fyzická osoba
   062 - oznámení změn v údajích ohlášení živnosti-fyzická osoba
   063 - oznámení změn v údajích ohlášení živnosti-právnická osoba
   064 - přerušení provozování živnosti
   065 - oznámení o zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
   066 - žádost o zrušení živnostenského oprávnění
   067 - žádost o výpis ze živnostenského rejstříku
   068 - žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele-fyzická i právnická osoba
   069 - oznámení změn údajů uvedených na osvědčení zemědělského podnikatele
   070 - podání odvolání proti rozhodnutí živnostenského úřadu

Odbor dopravy 

Bc. Martin Doležal

tel.: 491 504 314

   

   001 - Výměna ŘP
   002 - Vydání ŘP
   003 - Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
   004 - Změna údajů v ŘP MŘP
   005 - Ztráta odcizení poškození zničení ŘP
   006 - Vydání mezinárodního ŘP
   007 - Odevzdání ŘP
   008 - Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel
   009 - Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla
   010 - Registrace nového dosud neregistrovaného vozidla
   011 - Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (takzvaný depozit)
   012 - Přidělení reg. zn. vozidla a vydání tech. průkazu voz. v případě jejich ztráty, poškození, odcizení
   013 - Doklad o ekologické likvidaci vozidla (potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků)
   014 - Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel
   087 - Vydání Paměťové karty

Odbor sociální věcí a zdravotnictví 

Ing. Miloš Andrš tel.: 491 504 332

Manuál OSVZ - řešení situací

Odbor školství

Ing. Aleš Kitler

tel.: 491 504 230

   021 - Zařazení dítěte do mateřské školy
   022 - Zařazení dětí do základní školy
   023 - Zařazování dětí do speciálních škol a speciálních školských zařízení
   024 - Zařazení žáka do sportovní třídy základní školy
   025 - Odklad povinné školní docházky
   026 - Dodatečný odklad povinné školní docházky
   027 - Stížnost na školu nebo školské zařízení
   028 - Přijetí ke studiu v základní umělecké škole
   029 - Ukončení studia v základní umělecké škole

  Odbor  stavební

Iveta Pírová

tel.: 491 504 317

   051 - Ohlášení stavby a povolení stavby
   052 - Vydání územního rozhodnutí
   053 - Omezení obecného užívání komunikací
   054 - Připojení sjezdu ke komunikaci
   055 - Stanovení dopravního značení
   056 - Obnova kulturní památky a objektu v pam. rezervaci, pam. zóně nebo v ochranném pásmu
   057 - Program regenerace městské památkové zóny Broumov

  Odbor  životního prostřebí

Ing. Marcela Žouželková

tel.: 491 504 341

   071 - Vyjádření Odboru životního prostředí
   072 - Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem
   073 - Stavební povolení vodního díla - domovní čistírna odpadních vod
   074 - Stavební povolení vodního díla - studna
   075 - Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
   076 - Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
   077 - Povolení k vypouštění odpadních vod
   078 - Povolení k některým činnostem – ustanovení § 14 vodního zákona
   079 - Povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les
   080 - Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely
   081 - Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
   082 - Závazné stanovisko - souhlas se stavbou do 50 m od okraje lesa
   083 - Vydání rybářského lístku
   084 - Vydání loveckého lístku
   085 - Povinnosti provozovatelů malých zpoplatněných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
   086 - Povinnosti provozovatelů středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

 Úřad s přenesnou působností

Obecní úřady (městské úřady) obcí s rozšířenou působností (tzv. obcí III. stupně) jsou mezičlánkem přenesené působnosti státní správy mezi krajskými úřady a obecními úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají oproti ostatním obecním úřadům některé oblasti působnosti navíc, a to nejen pro svůj vlastní, základní správní obvod, ale zpravidla i pro další obce v okolí.

Po zrušení okresních úřadů (okresy jako územní jednotky stále existují) převzalo 1. ledna 2003 podle zákona č. 314/2002 Sb. zhruba 80 % jejich působnosti 205 obcí s rozšířenou působností (tzv. obce III. stupně, pravděpodobně všechny jsou městy) v rámci II. etapy reformy územní veřejné správy, která proběhla ke konci roku 2002. Některé působnosti zrušených okresních úřadů však přešly naopak na krajské úřady (například činnost dopravních úřadů).

Pro obec Hejtmánkovice je to Městský úřad v Broumově