image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7
Hejtmánkovický zpravodaj 3/24
8 9 10
11 12 13
Finanční úřad pro KHK
14
Finanční úřad pro KHK
15
Finanční úřad pro KHK
16
Finanční úřad pro KHK
17
Finanční úřad pro KHK
18
Finanční úřad pro KHK
19
Finanční úřad pro KHK
20
Finanční úřad pro KHK
21
Finanční úřad pro KHK
22
Finanční úřad pro KHK
23
Finanční úřad pro KHK
24
Finanční úřad pro KHK
TJ Sokol Hejtmánkovice / FOTBALOVÁ UTKÁNÍ JARO 2024
25
Finanční úřad pro KHK
26
Finanční úřad pro KHK
27
Finanční úřad pro KHK
28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Životní situace > Pro případ ohrožení

 

Rady pro případ ohoržení

Důležitá telefonní čísla tísňového volání:

 1. číslo 150 - Hasičský záhranný sbor ČR - v případech požáru; havárií;  únik nebezpečných látek ohrožující osoby, majetek, životní prostředí; v případě živelních pohrom aj.
 2. číslo 155 - Zdravotnický záhranná služba ČR - při stavech ohrožující život
 3. číslo 158 - Policie ČR - při dopravních nehodách, při spáchání trestného činu (lze použít i číslo na městskou policii 156)
 4. číslo 112 -  je určeno především pro cizince a pro tísňová volání při rozsálých událostech

Při předávání zpravy  na telefonní je nutné uvést:

 • co se stalo
 • kde se stalo
 • své jmeno, příjemní, číslo telefonu a odkud voláte
 • po ukončení hovoru je nutné vyčkat  na zpětný telefonát, kterým si operátor ověří pravost nahlášené zprávy

Obecné zásady v případě ohrožení:

 1. Respektovat a snažit se získát informace z oficiálních zdrojů (televize, rozhlas, obecní rozhlas aj.)
 2. Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
 3. Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí
 4. Netelefonujte zbytečně na linky které sjou v těchto situacích přetížené
 5. Nepodceňujte  vzniklou situaci
 6. Pomáhejte sousedům, starším lidem, nemocným a nemohoucím
 7. Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví až potom majetek
 8. Uposlechněte pokynů pracovníků zachranných složek

Pokyny, které platí jen tehdy , pokud zjevně nejde o povodeň

 1. Musíme se okamžitě ukrýt v nejbližší budově. Pokud jedeme autem, musíme co nejrychleji zaparkovat a hledat úkryt v nejbližší budově. Děti by měli zůstat ve škole, učitelé se o ně postarají.
 2. V budově musíme pečlivě utěsnit okna, dveře, abychom zamezili případnému zamoření prostoru. Dále je důležité zavřít přívod plynu a vody.
 3. Je dobré si zapnou televizi nebo rozhlas a tím získat další potřebné informace ke zvládnutí situace. Pokud není výpadek proudu obyvatelé informuje o situaci obecní rozhlas.

VAROVNÝ SIGNAL - SIRÉNA

Obyvatelé jsou varováni v případech mimořádných událostí prostřednictvím varovného signálu "Všeobecná výstraha". Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.

V případě, že si vážnost situace vyžádá evakuaci dbejte pokynů organů zabezpečujících evakuaci a zásady pro obuštění bytu nebo rodinného domu:

 • uhasit oheň v topidlech
 • vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrzáků)
 • uzavřít přívod plynu a vody
 • ověřit , zda sousedé také opustili byt
 • dětem vložit do kapsy lístek s adresou a jménem
 • kočky a psi vzít sebou
 • hospodářská zviřata (i exotická) zabezpečit přísunem potrvin a nechat doma
 • vzít si evakuační zavazadlo

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

Evakuační zavazadlo označíme svým jménem a adresou, jedná se o příruční zavazadlo, např. batoh, cestovní taška na kufr. Obsahuje zejména:

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, chléb a pitnou vodu
 • předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 • přenostné rádio s rezervními bateriemi, svítilnu
 • toaletní a hygienické potřeby
 • léky
 • náhradní prádlo, oběv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
 • kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti

 

OCHRANA PŘED POVODNĚMI

V případě ohrožení povodní je nutné se informovat na obecním úřadě, jak a kam bude probíhat připadná evakuace. Dále je potřeba:

 • připravit pytle s pískem, tesnící fólie a další stavební materiálna utěsnění dveří a oken
 • zajistit ucpávky kanalizace, odtoku z WC
 • připravit osobní automobil k případnému přesunu
 • zabezpečit cenné věci, přestěhováním na vyšší místa nebo do vyšších pater
 • upevnit věci, které by mohla voda odnést

Při povodni:

 • držet se pokynů povodňových orgánů obcí
 • při nedostatku času se okamžitě přesunout na nejbližší bezpečné místo

Po povodni:

 • nechat si zkontrolovat stav obydlí (statiku a obyvatelnost), rozvody energií, stav kanalizace a rozvodů vody
 • zlikvidovat uhynulá zvířata, potravina polní plodiny, které byly zasaženy vodou (dle pokynů hygienika)
 • informovat se o místech humanitární pomoci, kde je poskytována pomoc finančí, potravinová, oblečení apod.
 • co nejdříve kontaktova pojišťovnu, vhotovit soupis škod (pokud je možné tak škody i vyfotografovat)

HAVÁRIE V CHEMICKÉM ZÁVODĚ

Nezbytná doporučení:

 • urychleně opustit místo a ukryt se uzavřené místnosti
 • utěsnit okan a dveře a další otvory, vypnout ventilaci
 • sledovat televizy nebo rozhlas
 • připravit si prostředky improvizované ochrany osob a evakuační zavazadlo
 • budovu opustit jen na pokyn

HAVÁRIE V JADERNÉM ENERGETICKÉM ZAŘÍZENÍ

Nezbytná doporučení:

 • co nejrychleji se ukrýt (nejlépe do sklepa), pokud možno na odvrácené straně od jaderného zařízení
 • dále postupovat jako v případě chemické havárie

BIOLOGICKÉ ZBRANĚ

Biologické zbraně pronikají do vzduchu formou aerosolu (bakterie, viry, toxiny). Biologické zbraně mohou pronikat do ovzduší různým způsobem (infikování vody,potravin vzduchu nebo předmětů, aj), pro člověka je nemožné toto infikování svými smysli zjistit. Pro zjištění takového to pronikutí jsou nutné speciální přístroje.

Ochrana před proniknutím těchto látek do organismu:

 • nepoužívat vodu z neznámých zdrojů
 • umět si připravit vodu pomocí chemických prostředků nebo převařením
 • nejíst nechráněné a neprověřené potraviny
 • udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek
 • nedotýkat se podezřelých předmětů
 • při známkách onemocnění ihned vyhledat lékařskou pomoc
 • ododržovat pokyny higieniků a zdravotníků

CHEMICKÉ ZBRANĚ

Chemické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu, v kapalném a plynném skupenství. Působí na organismus mnohostranně. Vyvolávají poškození nerovového systému, dýchacích organů, zažívání, některé mají způchyřující účinky.

Ochrana:

 • urychleně použít prostředky improvizované ochrany osob
 • vyhledat úkryt

PROSTŘEDKY IMPROVIZOVANÉ OCHRANY OSOB, jsou to prostředky, které chrání dýchácí cesty a povrch těla v zamořeném prostředí.

K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku, kterou přiložíme na nos a ústa.Hlavu si chráníme čepicí, šátkem, kloboukem, aby byly vlasy, uši, čelo a krk zcela zakryty. Oči chráníme brýlemi (nejlépe lyžařskými, plaveckými),průduchy je nutné zalepit páskou. Pokud nemáme brýle, stačí i obyčejný igelitový saček, který pečlivě upevníme na hlavě. Povrch těla nejlépe ochráníme kombinézou, kalhotami a pláštěnkou do deště, nebo šusťákovou soupravou. Oděv je nutný dostatečně utěsnit u krku, nohavic a rukávů. Nohy si chráníme nejlépe holikami nebo vysokými botami a ruce gumovými nebo koženými rukavicemi. Při návratu ze zamořeného prostředí tento oděv svlékneme na chodbě bytu a vložíme do igelitového pytle. Je nutné se pečlivě osprchovat, osušit.

ANONYMNÍ OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

Můžeme být svědky situace, že na místech , kde je velká koncentrace lidí může dojít k hrozbě ublížit na životě s cílem vyvolání všeobecného strachu. V dnešní době se stále takovéto případy množí a  nejčastější jsou teroristické útoky nebo útok pomstít se.

Základní pokyny pro tuto situaci:

 • oznámení na policii nebo hasičský zachranný sbor
 • pokud možno se nejrychleji vzdálit od místa oznámení
 • v žádnem případě se zde nezdržovat, i když zvědavost nás nutí zůstat v blízkosti takovéto události

OBDRŽENÍ PODEZŘELÉ ZÁSILKY

V dnešní době se také dosti často šíří zasilání podezřelých zásilek, které mohou mít různý obsah, od výbušních přes chemické až po biologické zbraně. Tyto zbraně, ale hlavně odesílatel  zasílá tyto zásilky s cílem ubližit na životě. V případě, že obdržíte takovout zásilku měli byste dbát základních pokynu pro tuto situaci.

 • podezřelou zásilku neotevírat a netřepat s ní
 • uložit zásilku do igelikového sáčku nebo jiného vhodného obalu
 • opustit místnost, umýt si ruce vodou a mýdlem a zavolat na tísňovou linku

ALE POZOR - NEŽ-LI ZAVOLÁTE NA TÍSŇOVOU LINKU

Seriozně musíte posoudit zda se skutečně jedná o nebezpečnou zásilku (od neznámeho odesílatele s podezřelým rukopisem či vyhružným textem, zapáchající zasilka, když z ní trčí dráty nebo tiká, při otevření vidíte nebo se sype nějaká neznámá hmota apod.).

Jste-li na pochybách, zda zavolat linku 158 nebo 150, můžete se obrátit na konzultační pracoviště se speciální telefonní linkou 841 111 120. Smyslem této linky je poskytovat konzultaci osobám, které najdou podezřelé předměty, popřípadě jim budou doručeny podezřelé neočekávané balíčky a které jou na pochybách, zda je odůvodněné a žádosucí přivolat na místo Policii ČR nebo HZS ČR.