Obec Hejtmánkovice Minimapa

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Sběrné dvory > Nákladání s odpady

Nakládání   s  odpady

odpady - logo

Obec Hejtmánkovice má vydanou závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem již od r. 2003. Vyhláška stanovuje úhradu, která byla určena ve formě poplatku za odpady.

Poplatek na jednoho občana je schvalován obecním zastupitelstvem, stejně jako úlevy z tohoto poplatku. V obci zajišťuje svoz komunálního odpadu firma Rumpold s.r.o, která jezdí dle domluvy v pondělí (část obce)  a v úterý (část obce) a to v letním období ( od 2.5.-26.9.) 1x za 14 dní a v zimním (3.10.-25.4.) 1x za 7 dní.            viz rozpis tabulek  -       Režim svozů r. 2009

Obecní úřad Hejtmánkovice každoročně pro své občany zajišťuje s firmou RUMPOLD s.r.o. (kontakt  na tel.č. 491 524 691 nebo 606 632 232) 2x do roka ( z jara a na podzim)  svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Velkoobjemový odpad mají občané možnost nechat u svých sběrných nádob, který firma sváží v určený den svým speciální vozidlem. Nebezpečný odpad sváží firma  také v určený den a hodinu speciálním autem, kde posádka speciálního vozidla přebírá na stanovených místech nebezpečný odpad od občanů Hejtmánkovic.

odpady - logo

SPALOVÁNÍ ODPADU  - PORUŠOVÁNÍ ZÁKONA!!!!!!

Patříte k lidem, kteří s úmyslem ušetřit, spalují odpad? Tak, na to veliký pozor.

Spalování odpadu je ze zákona ZAKÁZÁNO  a tedy  NEZÁKONNÉ !!!!.

 

Bohužel se stále objevují případy, kdy lidé likvidují PET lahve, plastové obaly aj. odpad, který spalují v kamnech, kotli či na otevřených ohništích.  Tento odpad, který je za poměrně nízkých teplot, lidmi, takto likvidován, vypouští do ovzduší mnohem více nebezpečných škodlivin než v průměrné spalovně či průmyslovém podniku, které jsou vybaveny speciálními filtry. Neodborné spalování má dlouhodobý negativní vliv na lidské zdraví, jde především o dráždivé účinky, které ovlivňují sliznice, dýchací ústrojí a oči.

Je nutné, aby si dotyční lidé uvědomili,  že při takovémto spalování odpadů může dojít k ohrožování okolí. Občané by si měli také uvědomit, že dobrý úmysl ušetřit se může obrátit v neočekávaný výdej v podobě dosti vysoké pokuty za takovéto protizákonné jednání.

 

ŽÁDÁME TÍMTO OBČANY, KTEŘÍ TAKTO SPALUJÍ NEBEZPEČNÉ ODPADY, ABY SE V 

ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEUCHYLOVALI K TOMTUTO ZPŮSOBU LIKVIDACE ODPADU.

 

JINAK BUDE OBEC NUCENA POSTUPOVAT DLE ZÁKONA.

www.ekokom.cz

 

 

 

 

 

TOPlist