INFORMACE k úplné uzavírce hlavní komunikace  II/302 Jetřichov - Hejtmánkovice ve dnech 23.4. - 30.6.2019

Autobusové spojení v době rekonstukce zajištuje společnost P-transport malými linkovými autobusy dle výlukového jízdního řádu. 

 
jízdní řád I..png
 

Obyvatelé dotčených nemovitostí se po celou dobu rekonstrukce  budou moci v rámci možností dostat i s vozidly ke svým nemovitostem, kromě etapy pokládání finálních asfaltových vrstev.

Je třeba dbát zvýšené opatrnosti a pokynů pracovníků stavby. Je také nutné počítat s časovým zdržením.   

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

OÚ Hejtmánkovice