Obec Hejtmánkovice Minimapa

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Aktuality > TŘÍDĚNÍ ODPADŮ - RADY, RECYKLACE ODPADŮ A JEJICH ZPĚTNÉ VYUŽITÍ

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ - RADY, RECYKLACE ODPADŮ A JEJICH ZPĚTNÉ VYUŽITÍDatum konání:
14.3.2017

     

 

TŘÍDĚNÝ ODPAD

 

DO NÁDOB PATŘÍ!

       DO NÁDOB NEPATŘÍ!

PAPÍR

§   Noviny

§   Časopisy

§   Knihy, sešity, letáky

§   Kancelářský papír

§   Katalogy, telefonní seznamy

§   Papírová lepenka, karton

§   Neznečištěné papírové sáčky

§   Čistý obalový papír

§   Uhlový papír, vlhčené ubrousky, papírové utěrky a kapesníky

§   Voskovaný papír- pečící, samolepící

§   Papír znečištěný potravinami

§   Obvazy, vložky, pleny

§   Pergamen

§   Pauzovací papír

§   Dehtový izolační papír

§   Sklo, plasty, textil, bioodpad

§   Zbytkový komunální odpad

PLASTY

§  Plastové obaly

§  Sáčky, fólie, nákupní tašky

§  Vymyté kelímky od jogurtů a jiných potravin

§  PET lahve od nápojů

§  Pěnový polystyren

§  Nápojový karton (tetrapak)

§  Sklo, papír, kovy, textil

§  Linolea a výrobky z PVC

§  Molitan, guma, kabely

§  Plastové obaly znečištěné chemickými látkami

§  Zbytkový komunální odpad

SKLO

§  Bílé a barevné sklo

§  Lahve od nápojů bez kovových a plastových uzávěrů

§  Skleněné nádoby

§  Tabulové sklo bez drátěné vložky

§  Skleněné střepy

§  Nebezpečný odpad

§  Bioodpad (tráva, listí, ovoce, zelenina)

§  Stavební odpady

§  Papír

§  Plasty

§  Zrcadla, autoskla

§  Kovy

§  porcelán, keramika

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

§  Zbytkový komunální odpad

§  Např. smetí, popel, pevné kuchyňské odpady, vyřazené drobné předměty atd. po vytřídění využitelných, nebezpečných a objemných složek odpadů.

§  Nebezpečný odpad

§  Bioodpad (tráva, listí, ovoce, zelenina)

§  Stavební odpady

§  Papír

§  Plasty

§  Sklo

§  Kovy

 

 

 

KOVOVÉ

OBALY

 

 

§   Plechovky od potravin

§   Pivní zátky

§   Víčka od kompotů

§   Drobné kovové předměty (hřebíky, vruty, kovový úchyt od ramínka…..)

§   Plechovky od zvířecí potravy

 

 

 

§   Sklo, plasty, textil, bioodpad

§   Zbytkový komunální odpad

§   Nebezpečný odpad

§   Plechovky znečištěné zbytky barev, laků….

§   Obaly od deodorantů, laků na vlasy, barev a olejů ve spray

 

 

 

 

 

ODPADY – CO KAM PATŘÍ?

A ALOBAL Směsný odpad. Popř. sběrné nádoby na hliník - tam kde jsou. AKUMULÁTORY Sběrný dvůr, specializované firmy. AKVÁRIA Možno do kontejneru na barevné sklo. Lépe na sběrný dvůr. AUTOVRAK Prostřednictvím autorizovaných likvidátorů, sběrný dvůr. AUTOSKLO Sběrný dvůr. AZBEST Zabalit do igelitu a kontaktovat autorizovanou firmu.

B BAKELIT Sběrný dvůr nebo směsný odpad. BALICÍ PAPÍR Klasický balicí papír do kontejneru na papír. Povoskovaný (nebo znečištěný) do směsného odpadu. BARVY Zbytky barev do sběrného dvora nebo do kontejnerů na nebezpečný odpad. Pečlivě uzavřít. Nevylévat do kanalizace! BATERIE Sběrné boxy, některé kontejnery na elektroodpad. BIOODPAD Cokoli, co je biologického původu, je možno kompostovat. Pokud máte štěstí, že jsou v místě vašeho bydliště hnědé kontejnery, tak tam. Jinak směsný odpad. BIOPLAST 100% bioplast lze kompostovat. Ostatní (což je většina) směsný odpad. Ne do žlutého kontejneru na plast! BRÝLE Sbírají je některé charitativní organizace. Jinak směsný odpad.

C CD Žlutý kontejner na plasty. CELOFÁN Směsný odpad. CEMENT Ztvrdlý cement nebo cementové bloky a sběrný dvůr. Nebo prostřednictvím firmy zabývající se odvozem a likvidací stavebního odpadu. Totéž platí o vybouraném zdivu, zbytcích z demolic, apod. CIGARETY Popelník. ČASOPISY TIŠTĚNÉ NA KŘÍDOVÉM PAPÍRU Směsný odpad. Nepálit v kamnech! ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY V obalu na sběrný dvůr nebo do kontejneru na nebezpečný odpad. Vylévat do výlevky zbytky není nejlepší nápad. Jinak samozřejmě také směsný odpad.

D DEODORANTY v plastových obalech do kontejneru na plasty. Ve skleněných do zeleného kontejneru na sklo. Aerosol do směsného odpadu. DLAŽDICE A DLAŽBA Sběrný dvůr, jedná se o stavební odpad. DRÁTĚNÉ SKLO Sběrný dvůr. DŘEVO / DŘEVOTŘÍSKA Sběrný dvůr. DRÁTY Sběrný dvůr. Kabely a různé propojky možno do kontejneru na elektroodpad. DURAL Sběrný dvůr.

E  ELEKTROSPOTŘEBIČE Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru, popř. svoz velkoobjemového odpadu. ETERNIT Může obsahovat azbest. Zacházet opatrně. Likvidaci svěřit odborné firmě. Popř. postup jako u azbestu.

F FILMOVÝ MATERIÁL Je možno odevzdat ke zpracování ve specializovaných firmách. Jinak směsný odpad. FOTOGRAFIE Směsný odpad. FROTÉ PRÁDLO A RUČNÍKY ideálně sběrný dvůr. Jinak směsný odpad. Pokud jsou v dobrém stavu tak kontejnery na použitý textil.

G GRAMODESKY / VINYL Směsný odpad. Obaly do papíru. GUMA Směsný odpad.

H HALOGENOVÁ SVÍTIDLA Kontejnery na svítidla (Ekolamp) na sběrný dvůr. Výbojky do kontejnerů na úsporné žárovky. HLINÍK Kontejnery na kov. Sběrný dvůr. Nebo některá z mála sběrných míst, popřípadě se někdy sbírá ve školách.  HOBRA Sběrný dvůr. HOUBIČKY A ŽÍNKY Směsný odpad. HRNCE, KASTROLY A PÁNVE Sběrný dvůr. Popřípadě směsný odpad.

CH CHROMOVANÉ A POCHROMOVANÉ PŘEDMĚTY Sběrný dvůr. CHEMIKÁLIE Nebezpečný odpad, sběrný dvůr. Nevylévat do záchodů, umyvadel, van nebo kanalizace!

I  IGELIT Žlutý kontejner na plast. INFEKČNÍ ODPAD Specializované firmy. Infekční odpad z domácností pečlivě zabalit a odevzdat ve zdravotnickém zařízení (ideálně po předchozí domluvě).

J  JUTA Směsný odpad.

K KABELY Kontejnery na elektroodpad, sběrný dvůr. KABELKY A TAŠKY Pokud v dobrém stavu tak kontejner na použitý textil. Jinak směsný odpad. KAMENINA Směsný odpad, sběrný dvůr. KELÍMKY OD JOGURTŮ apod. Žlutý kontejner na plasty. KELÍMKY OD PIVA A NÁPOJŮ (POVOSKOVANÉ) Směsný odpad. PLASTOVÉ do plastu. KERAMIKA, KERAMICKÉ DLAŽDICE Směsný odpad, sběrný dvůr. KNIHY Modrý kontejner na papír. Nepapírové přebaly do směsného odpadu. KOBERCE Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad. KOPÍROVACÍ PAPÍR Směsný odpad. KOSMETIKA Zbytky nechte v nádobách (tzn. zbytečně nevypouštět do kanalizace) a vyhazujte plast do plastu, sklo do skla, hliník (pod tlakem) do směsného odpadu,nebo kontejnery na kov. KRABIČKY OD CIGARET Směsný odpad. KRÉMY V obalech dle materiálu. Plastové do plastu, skleněné do skla. KŘÍDOVÝ PAPÍR Směsný odpad. Jsou míněny i tzv. luxusní časopisy tištěné na křídovém papíře. KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY Pokud je použitelné tak kontejner na textil. Jinak směsný odpad. KVĚTINÁČE PLASTOVÉ Žlutý kontejner na plast. Stejně tak truhlíky a podobné. Ideálně nejprve zbavit obsahu.

L LEDNICE A MRAZÁKY Sběrný dvůr nebo v rámci zpětného odběru. LÉKY A LÉČIVA Do lékáren. Ideálně nesplachovat do WC, Obaly od léků podle materiálu. LEPENKA PAPÍROVÁ Modrý kontejner na papír. Netřeba zbavovat izolep nebo kovových svorek. Krabice rozšlápnout nebo rozřezat. LEPIDLA Ideálně do kontejnerů na nebezpečný odpad. Jinak odpad směsný. LINOLEUM Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad. Nepálit!

M MAGNETOFONOVÉ KAZETY A CÍVKY Žlutý kontejner na plast. MOLITAN Sběrný dvůr. MATRACE Velkoobjemový odpad - sběrný dvůr. MIKROTEN Žlutý kontejner na plast. MÍČE Do brány :-) nebo do směsného odpadu. MOBILNÍ TELEFON Kontejner na drobný elektroodpad, u operátora nebo prodejce, popř. různá charita. MONITORY Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru.

N NÁBYTEK Velkoobjemový odpad, sběrný dvůr. NÁPOJOVÉ KARTONY (TERTRAPACKY) Oranžový kontejner. JInak podle pokynů v místě vašeho bydliště. NEREZ Sběrný dvůr. NOVODUR Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy ne do žlutých kontejnerů na plasty. Je to PVC. NOVOPLAST Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy do žlutých kontejnerů na plast. Opět PVC.

O OBÁLKY Obyčejné i bublinkové do kontejneru na papír. Netřeba z nich cokoli odstraňovat. OBUV je možno vhazovat do kontejnerů na použitý textil. Jen takovou, která je ještě použitelná. Jinak směsný odpad. OLEJE(potravinové) Do PET lahve, zavřít a šup do směsného odpadu. OLEJE MOTOROVÉ U benzinových stanic, sběrný dvůr. OCEL Sběrný dvůr. Menší kusy kontejnery na kov. Pokud ještě někde fungují sběrny kovu, tak tam.

P PAPÍR Modrý kontejner, sběrna. PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, UTĚRKY směsný odpad. PILINY V malém množství je lze kompostovat. Bioplynné stanice. Jinak směsný odpad. PLAST Žlutý kontejner na plasty (mimo PVC). Popř. sběrný dvůr. Z PET lahví odstraňte PVC etikety. PLATA PAPÍROVÁ OD VAJEC Vyberte si: modrý kontejner na papír, směsný odpad, kontejner na bioodpad nebo kompost. PLATA PLASTOVÁ OD VAJEC Žlutý kontejner na plast. PLECHOVKY (alu) V některých lokalitách jsou kontejnery na kov/hliník. Nebo sběrný dvůr. PLENY JEDNORÁZOVÉ Zabalit do igelitu a do směsného odpadu. Nepálit. PLEXISKLO Sběrný dvůr. PNEUMATIKY V rámci zpětného odběru v pneuservisech, sběrný dvůr. POČÍTAČE A POČÍTAČKY Kontejner na elektroodpad, sběrný dvůr, prodejce. POHLEDNICE Směsný odpad. Staré pohlednice bez lesklé fotografe možno do kontejneru na papír. POLYSTYREN Žlutý kontejner na plasty. POLYURETAN Sběrný dvůr. PORCELÁN Směsný odpad. POZINKOVANÝ PLECH Sběrný dvůr. PVC Větší množství na sběrný dvůr. Jinak směsný odpad.

R REPELENTY Nevylévat do kuchyňského odpadu ani WC! Ideálně do kontejneru na nebezpečný odpad. ROLETY pokud jsou z papíru papír, jinak směsný odpad. RULIČKY OD TOALETNÍHO PAPÍRU NEBO KUCHYŇSKÝCH UTĚREK: kontejner na papír, směsný odpad , bioodpad nebo kompost. ŘEDIDLA Dobře uzavřené do kontejneru na nebezpečný odpad. Nebo sběrný dvůr. Nevylévat do odpadu!

S SÁČKY OD CHIPSŮ, SLADKOSTÍ Žlutý kontejner na plasty. SÁDROKARTON Sběrný dvůr. SAMOLEPKY i podklad samolepky do směsného odpadu. SILIKONY Směsný odpad. SILON Směsný odpad. SKELNÁ VATA Sběrný dvůr. Ideálně zabalená v igelitu. Ve větším množství specializovaná firma. SKLENICE Kontejner na sklo. Pozor! Varné sklo do směsného odpadu. SKLO Kontejnery na sklo. Bílé na čiré (průhledné) a zelené na barevné sklo. Pozor! Ne všechno sklo je možno vhazovat do těchto kontejnerů. STELIVO PO DOMÁCÍCH MAZLÍČCÍCH Zabalit do plastu a dát do směsného odpadu. Pokud je 100% přírodní je možno ho kompostovat.  STŘELIVO Specializované firmy.  SUŤ Sběrný dvůr nebo specializované firmy na odvoz suti. Jedná se o  stavební odpad. ŠANONY Papírové do kontejneru na papír. Není třeba odstraňovat kovové součásti. Šanony s plastovým potahem do směsného odpadu.                                                             

T TAMPONY Směsný odpad. TAPETY Směsný odpad. TEFLON Směsný odpad. TELEVIZORY Sběrný dvůr, nebo v rámci zpětného odběru u prodejce. TEPLOMĚRY Lékárny. Pozor, ne všechny lékárny teploměry odebírají. S rtuťovými teploměry zacházet opatrně! TÉROVÝ PAPÍR Sběrný dvůr.TEXTIL Sběrné kontejnery na textil, sběrný dvůr. Nepoužitelný nebo zašpiněný textil do směsného odpadu. TONERY A INKOUSTY DO TISKÁREN Zpětný odběr, některé kontejnery na elektroodpad.

TRÁVA POSEKANÁ Kompost, bioplynná stanice, sběrný dvůr. TUBY OD ZUBNÍCH PAST, KRÉMŮ, APOD. Žlutý kontejner na plasty. TUKY Z KUCHYNĚ Pečlivě uzavřít do PETky a do žluté popelnice, která bude označena  nebezpečným odpadem, příslušně označené, v naší vesnici budou tyto popelnice brzy zavedeny. Popelnice bude o oběmu 240 l . Menší množství vsákneme do papírového ubrousku nebo papírové kuchyňské utěrky a vhodíme do směsného odpadu.

U UHYNULÁ ZVÍŘATA Možností je několik. Každopádně pokud pohřbíváte na zahradě, vyhláška nařizuje nejméně 200 m od zdroje pitné vody. UMAKART Směsný odpad nebo sběrný dvůr.

V VARNÉ SKLO Směsný odpad. VATA Směsný odpad. VÍČKA OD PET LAHVÍ Nechat na lahvích a spolu s nimi do žlutého kontejneru. Nebo zvlášť – Charita. VÍČKA OD ZAVAŘENIN, KOMPOTŮ, apod. Směsný odpad. Popřípadě kontejnery na hliník. VÍČKA Z PLASTU OD KÁVY apod. Žlutý kontejner na plasty. VIDEOKAZETY (VHS, BETA, apod) Do žlutého kontejneru. Netřeba rozebírat. Stejně tak jejich plastové obaly. Papírové přebaly do modrého kontejneru na papír. VOSKOVÝ PAPÍR Směsný odpad.

Z ZÁCLONY A ZÁVĚSY Sběrný dvůr, kontejnery na textil. ŽÁROVKY OBYČEJNÉ Směsný odpad. ŽÁROVKY ÚSPORNÉ, ZÁŘIVKY Sběrné kontejnery Ekolampu, sběrný dvůr,  ZEMINA Zeminu z květináčů je možné vysypat někde v přírodě. Větší množství pak specializovaná firma. ZRCADLA Směsný odpad. ZUBNÍ KARTÁČKY A PLASTOVÉ KARTÁČE Plast nebo směsný odpad, chcete-li. ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE Nutná odborná likvidace!! ŽELEZO Do výkupen, sběrný dvůr.

NĚKOLIK RAD JAK ROZUMNĚ TŘÍDIT ODPAD.

  • Všeobecně platí, že veškeré odpady od Vás převezmou ve sběrných dvorech. ZDARMA máte-li v dané oblasti místo bydliště.
  • Pamatujte, že existuje zpětný odběr. Vysloužilé věci můžete odkládat 'zdarma' u prodejců nebo na vybraných místech.
  • Z papíru není třeba odstraňovat spony, svorky, zbytky izolep, průhledná okénka, apod.
  • Nemá smysl vymývat obaly. Jen si zanesete kanalizaci. Význam to má jen když obaly delší dobu skladujete.
  • Sklo zbytečně nerozbíjejte. Ztížíte tím jeho další třídění na třídícím pásu.
  • Z elektrospotřebičů není třeba vymontovávat vestavěné baterie. O to se postará zpracovatel.
  • Textil vždy do kontejnerů vhazujte v igelitových taškách nebo pytlích. Zjednodušíte tak svoz. Špinavý textil do směsného odpadu. Některé odpady od Vás mohou převzít jen osoby k tomu oprávněné. Jedná se zejména o autovraky a nebezpečné odpady, azbest, apod.
  • Pamatujte, že materiály, kterých není v oběhu dostatečné množství, skončí ve spalovně – i když jsou recyklovatelné. Zmenšete obsah odevzdávaného odpadu Sešlápnutí plastových lahví, tetrapacků nebo plechovek. Stejně tak papírové krabice je důležité rozložit, nebo rozřezat na menší kusy. Proč? Zabírá to pak méně místa. Odpady nikdy nepalte. Krom toho, že si zaneřádíte komín vypustíte do ovzduší i nebezpečné splodiny, které vám a vašemu okolí mohou způsobit vážné újmy na zdraví.
  • Ještě než cokoli vyhodíte, zkuste se zamyslet, jestli by to nešlo znovu použít. Prodloužení životnosti čehokoli je mnohem přínosnější, než recyklace a ekologická likvidace dohromady.

Všechny články o odpadech

pro Vás připravila Lenka Matějů

PRO ZAJÍMAVOST - Třídění a recyklace víček od PET

Plastová víčka od PET lahví a některých nápojových krabic jsou materiálem, který máme spojený především s charitou. To je samozřejmě chvályhodné. Nicméně je dobré zajímat se i o to, proč tomu tak je. Protože nic není jen tak samo od sebe. Plastová víčka jsou vyráběna polypropylenu (PP), vysokohustotního polyethylenu (HD-PE) a Polystyrenu (PS). Tedy z materiálů, které lze zpracovávat recyklačními metodami. A logicky ze vzniklého recyklátu vyrábět nové produkty. Pokud vytřídíte víčko spolu s PET lahví do žlutého kontejneru, je zde velká pravděpodobnost, že zpracován bude pouze PET. Pokud jste tedy třídící maniaci, můžeme Vám doporučit třídit barevná víčka zvlášť a do žlutého kontejneru házet PETky bez nich. Věřte, že žádný zpracovatel se na vás zlobit nebude. Spíše naopak. Protože tvrdá víčka komplikují lisování. Sebraná víčka pak můžete buď věnovat na charitativní účely, nebo je odevzdat subjektům, které se zabývají jejich výkupem a dalším zpracováním. Jsou to například firmy Hottech, Petvíčka.

Jak se recyklují víčka z PET lahví? Sebraná plastová víčka jsou drcena podle jednotlivých druhů materiálů, ze kterých jsou vyrobená a dále podle barev. Jak lze předpokládat, drcení zajišťují drtiče. V další fázi dochází tepelným zpracováním ke vstřikování materiálu do forem, ze kterých pak vypadávají nové skvělé výrobky. Úžasné, viďte? Z víček od PET lahví se vyrábějí například potrubí, jejich spojovací komponenty, plastové konstrukce. A logicky vzato ještě kde co, k čehož výrobě se používají materiály, ze kterých byla vyrobena plastová víčka.

Plastová víčka a charita Sběr plastových víček máme převážně spojený s charitou. Víčka jako taková s tím nemají nic společného. Těm je nějaká charita šumafuk. Za touto tzv. charitativní činností stojí zpracovatelé plastů, kteří si tímto způsobem zajišťují přísun velmi kvalitní suroviny. Možná i výrobci nápojů. Výkupní cena za kilogram víček se může pohybovat od 5 do 8 Kč. Celý princip charity pak spočívá v převedení sumy za výkup na konto podporované organizace. Nebo jednotlivce. Samozřejmě, že víčka můžete k výkupu odevzdat i bez toho, abyste podpořili charitativní činnost, a peníze shrábli do vlastní kapsy — pokud vám to za to stojí. Environmentální organizace mohou velmi správně podotknout, že výkup víček iniciovaný charitativními úmysly svým způsobem podporuje výrobu a prodej nápojů v PET lahvích. Což je bezpochyby asi nejméně tzv. ekologický obal na nápoje (spolu s kartony).

Problém zvaný PVC V rámci recyklace plastů se nerecykluje PVC. PVC obsahuje chlór. Chlór se může uvolňovat. Oficiálně se PVC jmenuje Polyvinylchlorid. PVC je velmi oblíbený plast. Je to třetí nejpoužívanější plast na světě. Především proto, že jeho výroba je levná. Jeho aplikace je v mnoha aplikacích v současnosti téměř nenahraditelná. Mimoto i proto, že se dá upravovat všemi možnými i nemožnými způsoby. ALE při nedokonalé tepelné likvidaci (recyklace plastů někdy probíhá i tepelně) se uvolňuje chlorovodík. Avšak především některé látky ze skupiny dioxinů - to už je jiná parta. Dovolujeme si upozornit, že dioxiny jsou s největší pravděpodobností silně karcinogenní. Proto PVC do kontejnerů neházejte. A hlavně ho nepalte doma v kamnech nebo na ohništi při čarodějnicích nebo opékání buřtů. Výrobky z PVC se spalují ve speciálních spalovnách, jejichž filtry škodliviny zachytí. Popřípadě se recyklují mechanicky.

 

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad.
S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Občané je mohou nalévat do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládat do určených separačních nádob. Tyto označené nádoby (240l žluté plastové popelnice) najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu. 
Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC,výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na domovních odpadech.  Odpady i kanalizace  budou neprůchodné.
Tuky a oleje do kanalizace nepatří!! Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech. Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky.Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu ( zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu ( prací prostředky ) a splaškové vody vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém. Pokud jde o separaci potravinářských olejů a tuků, pak je to první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémů v domácnostech. V následujících obdobích bude docházet k další regulované separaci odpadů. Důkazem toho je snaha, jak řešit problematiku sběru biologicky rozložitelných odpadů, kam kde krom zahradních výpěstků a trávy, patří např. i zbytky jídel a potravin. Jako jsou kompostéry. Pokud máte rádi své domy, pak je chraňte. Chraňte je aktivní prevencí, vždyť i nádherný dům ztrácí na kráse bez správné funkce odpadních systémů.

 

 

recyklace.jpg

 


lang