Obec Hejtmánkovice Minimapa

Vyhledat

V tomto roce se naše obec účastní několika projektů za účasti dotčených krajů,ministerstev a Evropské unie.

Název projektu: „Podpora separace odpadů pro občany obce Hejtmánkovice“"Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje"
Účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 17ZPD03-0010 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „ Podpora separace odpadů pro občany obce Hejtmánkovice“, evidovaného pod číslem 17ZPD030010. Z projektu bylo pořízeno 200 ks popelnic na plast.

logo_colour_CMYK_1.JPG

Název akce: „Protipovodňová opatření obce Hejtmánkovice“
Ministerstvo životního prostředí je poskytovatelem dotace projektu „Protipovodňová opatření obce Hejtmánkovice“, registrační číslo MS2014+:CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_047/0004581 z Operačního programu životní prostředí 2014-2020.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020.
Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Hejtmánkovice.

EU.jpg operační program.jpg Ministerstvo.jpg

Název akce: „Oprava obecní komunikace v obci Hejtmánkovice za OÚ“                                                                                                   
Identifikační číslo: 117D815009255                                                                                                                                              
Předmětem akce je oprava obecní komunikace v obci Hejtmánkovice.
Projekt „Oprava obecní komunikace v obci Hejtmánkovice za OÚ“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Název akce: „Oprava místní komunikace v obci Hejtmánkovice“                                                                                                   
Identifikační číslo: 117D815005440                                                                                                                                              
Předmětem akce je oprava místní komunikace v obci Hejtmánkovice.
Projekt „Oprava místní komunikace v obci Hejtmánkovice“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

mmr_cr_rgb.jpg

Povodňový plán obce Hejtmánkovice

https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/hejtmankovice/

edpp-logotyp_1.jpg

  • Zamrzlý rybník u Šolcovny. V pozadí centrální část Broumovských stěn.

  • Večerní rybník u Šolcovny v Hejtmánkovicích.

  • Západ slunce v Hejtmánkovicích.

  • Pohled od Hejtmánkovic na jižní část Broumovských stěn.

16. 10. Havel

Zítra: Hedvika

Návštěvnost stránek

281163